PRODAJNI POGOJI

PRODAJNI POGOJI

POGOJI PRODAJE
Pogoji prodaje podjetja CP SISTEMI d.o.o. se samtrajo za sprejete s strani kupca vsakič, ko je oddano naročilo in ko je potrjen dokument grafične potrditve iz strani kupca oziroma naročnika. Tudi potrdilo preko elektronske pošte se šteje kot potrdilo dokumenta »Grafične potrditve« oziroma »Naročilo kupca«

POTRDILO NAROČILA, GRAFIKA, TEHNIČNE INFORMACIJE IN POTRJEN DOKUMENT
Vsako prispelo naročilo bo potrjeno v roku 24 ur od prejema s dokument grafične potrditve. Naša grafična ekipa bo stranki predložila samo en dokument grafične potrditve v formatu PDF. Potrjen dokument, poslan po elektronski pošti, se obdela le ob prejemu vseh potrebnih elementov za naročilo (grafika, kodiranje, prilagajanje itd.) in vsebuje poleg končne grafike tudi bistvene elemente naročila in splošne pogoje prodaje. Za grafiko sprejemamo vse najpogosteje uporabljene grafične formate (PDF, EPS, Tiff, CDR) – vsa navodila v celoti najdete na spletni strani www.cpsistemi.eu (grafika in tehnične informacije). Barve, prikazane v potrjenem dokumentu v formatu PDF, ne predstavljajo resničnih odstotkov kvadrikromije. Potrditev dokument grafične potrditve je torej treba upoštevati samo pri preverjanju logotipov in besedil, saj lahko postopki obdelave spremenijo barvne odstotke. Potrjenega dokumenta zato ni mogoče upoštevati kot barvni vzorec. Reklamacije zaradi razlik v barvah za obdelana in natisnjena naročila ne bomo upoštevali brez natančnih barvnih referenc (npr. Cromalin, Pantone). Podpis in vrnitev dokument grafične potrditve podjetju CP SISTEMI d.o.o. dokončata sklenitev naročila, sprejetje tehničnih pogojev, pogodbe in prodaje ter določita začetek časa proizvodnje.
PREKLLIC NAROČILA: Preklic naročila, ki je bil poslan po odobritvi dokument grafične potrditve, bo kljub temu povzročil zaračunavanje celotnih stroškov naročila.
Tiskovine nimajo možnosti vračila
ČASI PROIZVODNJE: Čas za proizvodnjo začne teči po potrditvi dokument grafične potrditve, ter na podlagi prodajnih pogojev, ki so navedeni v dokumentu Naročilo kupca. Časi oziroma dobavni roki, navedeni v dokumentu Naročilo kupca, so zgolj orientacijski. Zamude v razmerju do predvidenih rokov ne upravičujejo preklica naročila.
TOLERANCE:
Količinske tolerance -se med postopkom tiskanja lahko za količine nad 5.000 kartic proizvodnja spremeni za približno +/- 10%. Za zahteve po natančni količini se bo cena spremenila glede na določeno tarifo. Za kartice z RFID antenami se lahko naročilo – ne glede na količino – spremeni za približno +/- 10%. Presežki bodo zaračunani po ponujeni ceni.
Barvne tolerance: barve prikazane na zaslonu ne predstavljajo dejanskih odstotkov cian, magenta, rumene in črne barve (CMYK). Barvne variacije +/- 10% med prejetimi grafikami in natisnjeno kartico niso razlog za preklic naročila, ampak so del normalnih barvnih toleranc.
Tolerance debeline: variacije debeline od 3 do 8% niso razlog za preklic naročila, ampak so del normalnih toleranc.
POGODBENE KLAVZOLE:
Morebitne napake pri tiskanju ali pakiranju materiala je treba sporočiti na info@cpsistemi.eu v osmih dneh od prejema blaga ( velja kot dokazilo datum, ki ga poda kurirska služba) in nato s predložitvijo reklamiranega blaga. Manjše odstopanja v dobavi (madeži/pike, praske, nepravilno kodiranje, nedelujiče tehnologije) v obsegu manj kot 5% naročenega niso sporna ter ne daje pravice do preklica pogodbe oziroma vračila kupnine.
CP SISTEMI d.o.o. ne prevzema odgovornosti:
1- do stranke in / ali prejemnika storitve oziroma blaga, če je drugačen, za škodo katere koli vrste, bodisi neposredno ali posredno, ki bi lahko izhajala iz kakršnih koli napak, vseh vrst, pri tiskanju datotek, poslane iz strani stranke ali posledično zaradi prejema materiala. V takšnih primerih je CP SISTEMI d.o.o. izključno dolžna izvesti samo eno ponatisnitev materiala.
2- do stranke in / ali prejemnika storitve oziroma blaga, če je drugačen, za škodo katere koli vrste, bodisi neposredno ali posredno, ki bi lahko izhajala iz zamud v predvidenih rokih za dostavo.
3- za neposredne in posredne škode, ki nastanejo zaradi neposredne ali zamudne dostave materiala, CP SISTEMI d.o.o. ne prevzema odgovornosti, prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno poslabšanje embalaže.
DOSTAVE Blago je lahko na voljo na našem skladišču. Dostava lahko poteka prek prevoznikov, ki jih uporablja CP SISTEMI d.o.o., ali prek prevoznikov, ki jih določi kupec, v tem primeru pa morajo biti navodila za pošiljanje posredovana do 16. ure na dan pred odpremo blaga. V vsakem primeru blago potuje na odgovornost, nevarnost in tveganje kupca, tudi če je dogovorjeno franco cilj. Datum dostave v naročilu je zgolj informativen. Ne izpolnitev naročila v rokih, predvidenih za dostavo, ne daje pravice do preklica pogodbe oziroma vračila kupnine. Izgubljeni čas zaradi stavk, izpadov, predpisov, prilagoditve novim določbam, industrijskih in komercialnih napetosti, slabih vremenskih razmer, okvar opreme, zamude pri dobavi surovin, transportu, elektriki ali katerem koli drugem dobavnem/ dogodku, ki ni pod nadzorom družbe CP SISTEMI d.o.o., se bo dodal k predvidenemu času dostave izdelkov. Ob obvestilu o razpoložljivosti izdelkov stranka sprejme dostavo, če pa zahteva, da CP SISTEMI d.o.o. zadrži blago več kot 5 delovnih dni od obvestila o razpoložljivosti, mora plačati stroške skladiščenja. V vsakem primeru, ob obvestilu o razpoložljivosti za dostavo/prevzem izdelkov, se sproži proces fakturiranja in ustrezno plačilo, v skladu s plačilnimi pogoji, določenimi pri naročilu.
CENE IN PLAČILNI POGOJI: Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, se vse ceni upoštevajo kot EXWORK CP Sistemi d.o.o. Cene lahko spremeni CP SISTEMI d.o.o. tudi brez predhodnega obvestila, v primeru povečanja stroškov surovin, ki nastanejo do datuma dostave izdelkov, ter morebitnih novih davčnih bremen. V primeru zamude pri plačilih glede na dogovorjene pogoje, se bodo obračunali poslovni obresti v višini uradne obrestne mere povečane za tri točke. Ne sprejemamo nepooblaščenih zaokroževanj in popustov.
PRISTOJNOSTNO SODIŠČE Za vse spore v zvezi z razlago in/ali izvršitvijo tega sporazuma, stranki priznavata izključno pristojnost sodišča v Kopru – Koper, Slovenija, ne glede na kraj sklenitve pogodbe, naslov naročnika in kraj plačila.